Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Direktivsager i praksis

​Forklaring på direktiv i praksis

Art. 22 i Direktiv 2009/103/EC

Repræsentanten skal se til, at principalen kommer med et begrundet svar inden for 3 måneder, fra skl. har fremsat sit erstatningskrav. Dvs. principalen skal enten:

 

a) fremsætte et begrundet erstatningstilbud – Hvis erstatningsansvaret er afklaret og skadelidtes tab er opgjort

 

eller:

 

b) give et begrundet svar på de punkter, der er omhandlet i erstatningskravet, hvis erstatningspligten afvises (enten helt eller delvist) eller hvis skadelidtes tab endnu ikke er opgjort

 

Altså forklare hvorfor erstatningspligten ikke kan anerkendes (fuldt ud) og/eller forklare, hvilke oplysninger/dok., der mangler, for at erstatningen kan beregnes efter skadelandets regler.

 

Når principalen har givet begrundet tilbud/svar, gælder ingentidsfrister eller internationale regler – kun skadelandets.

 

Skaderepræsentanten skal oplyse skadelidtes advokat om dette straks - og om, at danske erstatningsregler og summer ikke finder anvendelse - altså kan advokatens erstatningsberegninger efter EAL ikke bruges.

 

I stedet for at spamme principalen med lægelige bilag og erstatningskrav efter danske regler, så bed principalen oplyse, præcis hvad de skal bruge for at kunne opgøre skaden. Og oplys dette til advokaten.

 

Ofte mener advokaten, at principalen må være klar til at komme med et tilbud, fordi alt lægeligt er fremsendt, inkl. evt. ASK-afgørelser. Men husk, at principalen skal lave deres egen vurdering efter egne regler. Skriv evt. ganske kort til dem på engelsk, hvad skadelidte fejler og hvilke gener, skadelidte har i hverdagen. Så kan principalen bede om at få oversat al dokumentationen, hvis de ønsker – for deres egen regning.

 

Bed principalen om en tidshorisont – hvor lang tid regner de med, at de skal bruge på at opgøre kravet? Husk, at en personskadesag herhjemme kan tage 1-2 år at opgøre, så det kan ikke nytte, at advokaten rykker hver måned.

 

Husk aldrig at udbetale noget, før der er grønt lys fra principalen, eller før pengene er kommet ind. 

 

Art. 24 i Direktiv 2009/103/EC

Skadelidte kan fremsætte sit krav overfor DFIM (erstatningsorganet):

 

a) hvis principalen/skaderep. ikke har givet et begrundet svar på kravet inden for 3 måneder

 

eller

 

b) hvis skadevolders selskab ikke har udpeget en skaderep. i skl's hjemland (og skl. ikke allerede har fremsat kravet dir. overfor skv's selskab eller anlagt sag mod selskabet)

 

DFIM skal indtræde senest 2 mdr. efter at have modtaget skl's krav – men afslutter behandlingen af sagen, hvis skv's selskab/skaderep'en efterfølgende giver et begrundet svar på kravet.

 

DFIM kan ikke indtræde, hvis der blot er tale om, at principalen er længe om at svare.

 

Prøv evt. at tage telefonen og ring til dem og få en snak om, hvad sagen er strandet på.