Forklaring på Artikel 22 i Direktiv 2009/103/EC

 

Repræsentanten skal se til, at principalen (dvs. det selskab, der i sidste ende skal dække skaden) kommer med et begrundet svar inden for tre måneder fra, at skadelidte har fremsat sit erstatningskrav. Det vil sige, at principalen skal enten:

 

a) fremsætte et begrundet erstatningstilbud, hvis erstatningsansvaret er afklaret, og skadelidtes tab er opgjort

 

eller:

 

b) give et begrundet svar på de punkter, der er omhandlet i erstatningskravet, hvis erstatningspligten afvises (enten helt eller delvist) eller hvis skadelidtes tab endnu ikke er opgjort. Det skal altså forklares, hvorfor erstatningspligten ikke kan anerkendes (fuldt ud) og/eller det skal forklares, hvilke oplysninger/dokumenter, der mangler, for at erstatningen kan beregnes efter skadelandets regler.

 

Når principalen har givet begrundet tilbud/svar, gælder ingen tidsfrister eller internationale regler – kun skadelandets.

 

Skaderepræsentanten skal oplyse skadelidtes advokat om dette straks - og om, at danske erstatningsregler og summer ikke finder anvendelse; altså kan advokatens erstatningsberegninger efter Erstatningsansvarsloven ikke bruges.

 

I stedet for at spamme principalen med lægelige bilag og erstatningskrav efter danske regler, så bed principalen oplyse, præcis hvad de skal bruge for at kunne opgøre skaden. Og oplys det så til advokaten.

 

Ofte mener advokaten, at principalen må være klar med et tilbud, fordi alt lægeligt er fremsendt, inklusiv eventuelle ASK-afgørelser. Men husk, at principalen skal lave deres egen vurdering efter egne regler. Skriv eventuelt ganske kort til dem på engelsk, hvad skadelidte fejler og hvilke gener, skadelidte har i hverdagen. Så kan principalen bede om at få oversat hele dokumentationen, hvis de ønsker det – for deres egen regning.

 

Bed principalen om en tidshorisont – hvor lang tid regner de fx med, at de skal bruge på at opgøre kravet? Husk, at en personskadesag herhjemme kan tage 1-2 år at opgøre, så det kan ikke nytte, at advokaten rykker hver måned.

 

Husk aldrig at udbetale noget, før der er grønt lys fra principalen, eller før pengene er kommet ind.

 

 

Artikel 24 i Direktiv 2009/103/EC

 

Skadelidte kan fremsætte sit krav overfor DFIM (erstatningsorganet):

 

a) hvis principalen/skaderepræsentanten ikke har givet et begrundet svar på kravet inden for tre måneder

 

eller

 

b) hvis skadevolders selskab ikke har udpeget en skaderepræsentanten i skadelidtes hjemland og skadelidte ikke allerede har fremsat kravet direkte over for skadevolders selskab eller anlagt sag mod selskabet.

 

DFIM skal træde ind i sagen senest to måneder efter at have modtaget skadelidtes krav men afslutter behandlingen af sagen, hvis skadevolders selskab/skaderepræsentanten efterfølgende giver et begrundet svar på kravet.

 

DFIM kan ikke indtræde, hvis der blot er tale om, at principalen er længe om at svare. Her kan man med fordel bare ringe til dem og få en snak om, hvad sagen er strandet på.